UNGK

UNGK

En ungdomskirke i hjertet af Aarhus

Oprindeligt er kirken bygget af en grundtvigiansk valgmenighed i årene 1885-1886 efter tegninger af arkitekt S.F. Kühnel. Kirken er opført i røde mursten med detaljer i nygotiske stilformer. 

I 1978 købte Apostolsk Kirke Danmark kirken. Via en større renovering projekteret af det rådgivende ingeniørfirma Nikoplan blev kirkens indre ændret radikalt. I det dengang store og højloftede kirkerum blev der indskudt en etage, således at der skabtes et stort mødelokale, kontor, køkken og toiletter. Over koret blev en terrasse anlagt med adgang til haven via en udendørs trappe. 

Således blev kirken velegnet til mere end gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Ved samme lejlighed blev der etableret et dåbsbassin ved koråbningen. 

I 2008 henvendte Apostolsk Kirke sig til Aarhus Kommune med en ansøgning om tilladelse til, at en eventuel køber kunne rive den gamle kirke ned og erstatte den med en boligblog. Menigheden fandt, at kirken ikke længere i tilstrækkelig grad kunne danne ramme om menighedes forskellige aktiviteter. Apostolsk Kirke gik sammen med Pinsekirken i Hasle og dannede i fællesskab Citykirken. 

Tilladelsen blev givet, men man kunne ikke finde en køber med kapital til et byggeprojekt. 

I 2009 tog initiativet til at få en ungdomskirke i Aarhus sin begyndelse. Ret tidligt i denne fase blev der taget kontakt til den selvvejende institution "KFUM og KFUK ejendomme, Aarhus" (SI). Her så man velvilligt på initiativet, og så gik man i forhandling med sælger. På kort tid vlev der indgået en købsaftale, således at kirkebygningen kunne overtages i det sene forår 2010. Nu forestod en større renovering, som man ser resultatet af i dag. Denne renovering blev også finansieret af SI. 

Når kirkebygningen bliver overtaget af Folkekirken, er der ønsker om at renovere overetagen bl.a. med øget lofthøjde.

www.underdogs.dk